Kategorier
Facilitering Produktivitet Visualisering

I gang med Visuel Koncept udvikling

Kan du se det for dig? Det spørgsmål stiller vi hinanden ofte. Det er en måde at sige “er du med” eller “forstår du det?” Hvis du kan se det for dig, så har jeg fået formidlet mit budskab til dig.

Når noget er vigtigt bruger vi derfor visualisering til at formidle. Og der er masser af visualisering, som vi alle er vant til. Grafer og pie charts er klassiske måder, at visualisere sammenhænge i data. Og hvis vi fortæller om en natoøvelse eller en motorvejskø, så hjælper det med et landkort.

visualiseringstyper

En visuel skitse af en ide eller en problemstilling bliver særlig potent i koncept- og ideudvikling. At kunne tage ikke realiserede ideer og konkretisere dem til noget alle umiddelbart forstår giver arbejdet et turbo-boost.

Det visuelle sprog skaber fokus

Udvid dit visuelle sprog

Vi har dem overalt: Venn-diagrammer, business model canvas, organisationsdiagrammer og familietræer, gant-diagrammer og tidslinjer. Visualiseringsværktøjer er faktisk ret udbredte, og mange er lige til at bruge fordi de er indbygget i vores office-pakker.

Men de alment udbredte visualiseringsværktøjer dur kun til at formidle og udforske standardiserede scenarier. De giver mulighed for et begrænset skabelonsprog.

ideer uden skabelon

Man hvad nu, hvis der ikke er en af de indbyggede powerpoint smartgrafikker, der kan formidle vores tanker – ja så skal vi til selv at formulere os med det visuelle sprog. Og det kan de fleste af os faktisk godt mestre, også selv om vi måske tænker, at det kræver særlige evner.

Det er da rigtig nok: Når vi ser for eksempel ser avancerede visualiseringer i avisen, der forklarer finansloven, så har der ofte været en grafisk designer involveret. Og så er vi ovre i noget som de færreste af os kan lave.

Men lad mig fortælle dig en hemmelighed. Det svære arbejde i den flotte dobbelt-side-illustration, var ikke at sætte den op i Adobe Illustrator. Det vigtigste stykke arbejde var at tænke, hvordan illustrationen skulle hænge sammen. Og dette stykke visuel tænkning forvandlede et kompliceret dokument på mange hundrede sider til et enkelt overbliksbillede, hvor den kære avislæser pludselig tænkte: “nu kan jeg se sammenhængen!”

Vi fik oversat en lang kompliceret lineær tekst til et visuelt overblik. Det tekstlige sprog blev til visuelt sprog.

Og det er det som jeg gerne vil invitere indenfor til: En guide til det visuelle sprog… og undervejs vil vi gradvist udvide vores visuelle vokabular.

Efterhånden som vi får vores visuelle værktøjer på plads vil vi begynde, at benytte dem til problemforståelse, koncept- og ideudvikling.

Visuelt sprog i skitseform

Vores formsprog vil være simple streg-teginger – skitser. Vi skal ikke tegne realistiske tegninger. Og det er selvfølgelig rigtig heldigt for de fleste af os – som ikke kan tegne som Leonardo Da Vinci. Men det er faktisk hensigtsmæssigt, at det forbliver simpelt.

En giraf er let at skitse fordi den har en lang hals

Når vi tegner skitser er de simple, og derfor er de også hurtige at afkode. En skitse fanger det essentielle i en form, og udelader detaljerne. Det gør dem også hurtige at lave, og det er superpraktisk i ide-udvikling, hvor man højst sandsynligt arbejder på noget, som skal igennem flere iterationer før det dur til noget.

3 Visuelle Konceptøvelser

Her er tre opgaver at starte med. Jeg kommer til at gå i dybden med dem senere, men her de i hurtig form.

Problem Mindmap

roblem mindmapping handler om af kortlægge og forstå en problemstilling. Det er et afgørende skridt i udviklingen af gode løsninger.

Et problem mindmap tager altid udgangspunkt i en af dine målgrupper, og forsøger at forstå problemet ud fra deres udgangspunkt i relation til den ydelse du tilbyder.

Start med en tegning i midten der repræsenterer målgruppen.

 • Tilføj situationer de befinder sig, hvor de typisk bruger din ydelse – tilføj arme på mindmappet forgren det gerne lidt ud – undersøg situationerne hvor hyppige er de? Hvor vigtige er de?
 • Tilføj nu en ny hovedstamme med jobs to be done – hvad er der for problemer brugeren forsøger at få løst i disse situationer? Hvilket “job” hyres din ydelse til at løse?
 • Problemstillinger – tilføj nu grene med bøvl som generer brugeren, når de forsøger at løse deres opgaver

Microsketch hurtige løsninger

I en microsketch session forsøger vi at åbne en problemstilling op med hurtige visuelle ideer.

Vi starter eventuelt med en demo-runde, hvor man, hurtigt og på skift, viser hinanden eksempler på løsninger fra andre områder.

Her efter går man i gang på små blokke (A7 telefonblokke er gode) med at skitse

 • Vælg en ide
 • Sæt en timer på 1 minut
 • Påbegynd en skitse i første billede
 • Hver gang der er gået et minut springes videre til en ny side
 • Hæng op på væggen
 • Gruppér
 • Stem med dots på de stærkeste ideer

I har nu fået lukket en problemstilling op visuelt på under 2 timer.

Storyboarding

Storyboarding udnytter, at man fortæller mest effektivt om ideer, når man indsætter ideen i en lille historie.

Et storyboard får os væk fra feature-tænkningen, fordi det bringer aktører og situationer ind i mikset.

Et storyboard er små tegninger af scener, hvor en ide forklares. Opbygningen vil typisk bygge op om:

 • Scenen
 • Aktørerne
 • Problemet
 • Løsning på problemet
 • Forløsningen – den gode nye situation

Man kan bruge simple tre-panel skabeloner, eller lade folk bygge dem op af små tegninger, som de klistrer op.

Alle udarbejder deres storyboards og så præsenterer man for hinanden.

Inspiration

Jeg har ikke selv fundet på alle de koncepter og ideer som jeg præsenterer her på siderne. Og jeg skal nok hyppigt linke og henvise til relevante kilder til inspiration.

Kursus i Visuel Konceptudvikling

Jeg underviser i Visuel Konceptudvikling på Teknologisk Institut.

Leave a Reply