Kategorier
Innovation

Brugerinddragelse i Innovation

Et af de områder, hvor virksomheder har vanskeligst ved at etablere effektiv inddragelse af brugerne er, når man laver produktudvikling. Man får udfordringer, hvis man blot benytter de samme testmetoder, som man kender fra UX Design med prototypeudvikling og test.

I innovationsfasen af produktudvikling handler brugerundersøgelser primært om at sikre et optimalt produkt & markeds match.

Vores vigtigste opgave, på dette tidspunkt, er at afklare om vores antagelser om produktidéen matcher virkeligheden ude ved brugerne. Vi skal sikre os at:

  1. Vi har en identificerbar målgruppe, som er stor nok til at bygge en forretning omkring
  2. Vi adresserer vigtige behov for målgruppen, som ikke er løst i markedet i dag
  3. Vores målgruppe anser vores tilbud som værdifuldt nok til at skifte fra deres eksisterende løsning

Find Produktide-dræberne

Kunsten i innovationsfasen er at finde de vigtige “produktide-dræbere” tidligt. Produktide-dræberne er de antagelser vi gør os om brugerne i relation til vores produkt, som er afgørende for at få succes.

Ud fra disse kan vi designe de simplest mulige brugertest, der kan adressere disse antagelser. Vi arbejder, med andre ord, ikke åbent og eksplorativt, men derimod med fokuserede hypoteser om vores målgruppes behov, som enten skal valideres eller modbevises.

Slå ideer ihjel hurtigere

I innovationsfasen sigter vi efter at få en hurtig og præcis afklaring Tid er afgørende, hvis vi skal holde “lad os bare gøre det!” presset stangen.

De fleste virksomheder arbejder med flere produktideer på samme tid, og hvis man ikke har en effektiv metode til at afsøge indsigt kan man ikke følge med. Så risikerer man, at ens brugerinddragelse bliver en forsinkende barrierer, der skaber forstoppelse i systemet.

Målet er at minimere risikoen for, at vi tager fejl, uden at vi overinvesterer i undersøgelserne. Vi vil gerne slå ting ihjel hurtigst muligt. Vi laver derfor vores undersøgelser stepvist.

  1. Quick And Dirty – Enkle indikative undersøgelser, der giver os en lynhurtig og tidlig, men ikke specielt sikker viden
  2. Uddybende – Mere sikre undersøgelse med kvantitativ validering
  3. Konklusiv – Afgørende brugerinddragelse, for eksempel pilottest i udvalgte markeder

Det er vigtigere at få belyst flere af vores antagelser hurtigt i starten. Og så på et senere tidspunkt vende tilbage til samme antagelse, og give den en ekstra tur med luppen.

Inspiration til videre læsning

Til inspiration i arbejdet med brugerinddragelse i innovationsfasen er der væsentlig inspiration at finde i disse metodikker:

  1. Assumptions mapping – En metode, hvor vi kortlægger alle nøglespørgsmål omkring en løsning og identificerer, hvilke som er kritisk. Metoden er udviklet af David J. Bland.
  2. Value proposition design – En metode til design af produkters Value Proposition etableret af Strategyzer.

Jeg vil varmt anbefale, at kigge på disse bøger, hvis du står og leder efter input til, hvordan du laver brugerundersøgelser som en del af innovationsprocesser.

Leave a Reply